Statiegeld


Statiegeld

Bijna al onze produkten worden op mooie schalen gepresenteerd. Voor deze schalen, coupes, bakjes en dergelijke wordt statiegeld berekend. Dit statiegeld krijgt u uiteraard retour bij het inleveren van de schalen. Het statiegeld wordt contant aan u voldaan bij inlevering.